MENU

交房倒计时

March 1, 2023 • Read: 62 • 点滴记录

小区一期第二批交房也快开始了

1.jpg

2.jpg
3.jpg

4.jpg
5.jpg

我们是二期(年底交房),也是最后一批交房的。

_20230303103654.jpg

Last Modified: March 3, 2023
Archives Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code
Leave a Comment

4 Comments
  1. 这个小区多少钱一平

    1. @xxzznet11000-12000的均价

  2. 保利,大牌子..妥妥的。

    1. @Mr.Chou唉,只能说中规中矩吧#(长草)